česky | english

Pečujte o svou databázi

Čistěte svou databázi před každým dalším rozesíláním. Pokud se příjemce z odběru vašich zpráv odhlásí, reagujte vždy neprodleně.

Odstraňujte z databáze adresáty, od kterých se zprávy vracejí jako nedoručené.

Pokud někteří příjemci dlouhodobě nereagují, zvažte jejich setrvání v databázi.