Přihlásit se
česky | english

Doporučení Seznam.cz pro rozesílatele komerčních sdělení a obchodních nabídek

Správně cílená a zajímavá e-mailová komunikace firem směrem k zákazníkům patří k důležitým marketingovým nástrojům. Ne všechny subjekty však dodržují základní pravidla a zákony, které k tomuto druhu marketingové komunikace patří. Proto jsme se společně se společností VIVmail rozhodli vytvořit „Etický kodex e-mailingu“ jako reakci na stále se zhoršující praktiky rozesílatelů hromadných sdělení, které poškozují uživatele, respektive zákazníky.

„Chcete, aby vaše e-maily nekončily ve spamu nebo v koši? Přečtěte si pár rad, které pomohou důvěryhodnosti vašich obchodních sdělení i vašemu byznysu. Stačí se řídit jednoduchými pravidly, z nichž některá jsou navíc dána zákonem. Dodržováním těchto pravidel zvýšíte pravděpodobnost doručení vašeho hromadného obchodního sdělení do schránky příjemce.“

Souhlas příjemce

a) Pro rozesílání používejte vždy jen kontakty, které vám k tomu daly svolení. Nespoléhejte se na zakoupené databáze kontaktů, které jsou často nelegálně získané z internetových fór a různých firemních zápisů.

b) Nepodmiňujte koupi zboží nebo poskytnutí služeb zákazníkovi souhlasem se zasíláním skrytými formulacemi v obchodních podmínkách. Dejte svým uživatelům jasnou možnost zvolit si už při registraci, zda od vás nabídky dostávat chtějí, nebo nechtějí.

c) Nezneužívejte databázi pro nabízení něčeho zcela jiného, než je oblast, pro kterou uživatel předpokládá, že udělil souhlas.

d) V žádném případě nesbírejte kontakty z veřejných registrů firem. Zápis v jakémkoliv katalogu vám žádný souhlas nedává.

e) Neposílejte žádosti o souhlas se zasíláním.

f) Obchodní sdělení smí odesílat vždy pouze držitel souhlasu. Adresáta, jehož souhlas jste získali, nemůžete „přenechat“ třetí straně pro její vlastní využití. Obchodní sdělení třetí strany sice rozeslat můžete, ale i z jeho znění musí být vždy zřejmé, že odesílatelem jste vy.

g) Zasílejte vždy relevantní obsah, který adresát očekává. Tím snížíte počet odhlášených z vaší vlastní databáze.

Jednoduchý způsob odhlášení z odběru

a) Každé komerční sdělení musí obsahovat viditelný a jednoduchý způsob odhlášení – tato náležitost je daná zákonem.

b) Informujte uživatele v patičce rozesílaného e-mailu, na jakou adresu e-mail posíláte a kde jste kontakt získali.

c)Nekomplikujte odhlášení psaním zprávy s žádostí o zrušení, ale nabídněte jednoduchou cestu na jedno kliknutí pro odhlášení z databáze. Doporučujeme nabídnout uživateli možnost, aby se v max. 5 zaškrtávacích otázkách vyjádřil, proč se chce z databáze odhlásit. Případně si změnit frekvenci zasílání a obsah sdělení.

Pečujte o svou databázi

a) Čistěte svou databázi před každým dalším rozesíláním. Pokud se uživatel z odběru vašich zpráv odhlásí, reagujte vždy neprodleně.

b) Odstraňujte z databáze uživatele, od kterých se zprávy vracejí jako nedoručené.

c) Pokud adresát pravidelně neotvírá vaše e-maily, pravděpodobně o ně nemá zájem, a tak mu v této frekvenci a s tímto obsahem e-maily nezasílejte.

Formát

a) Předmět každé hromadné zprávy by měl být relevantní k obsahu.

b) Pokusy o zatajení skutečného odesílatele zprávy nebo skutečné webové stránky, na kterou směřují odkazy, mohou způsobit, že majitelé e-mailových schránek nebo antispam filtr označí zprávu jako spam.

c) Zjistěte si, která klíčová slova zhoršují vaše spam skóre a řiďte se doporučeními odborníků.

Nesvěřujte svou značku komukoliv

a) Zapojujete-li se do některého z affiliate marketing programů, berte prosím na vědomí těchto pár doporučení:

Odesílání z technického hlediska

a) Pro rozesílání hromadných e-mailů doporučujeme používat stálé IP adresy a udržovat u nich platné reverzní DNS záznamy shodné s dopředným záznamem. Střídání IP adres může být vyhodnoceno jako pokus a netransparentní chování.

b) Pro všechny rozesílané hromadné e-maily doporučujeme používat u odesílacích adres stejné domény.

c) Doporučujeme zavedení SPF záznamu v restriktivním módu a podpis pomocí DKIM.

Aby e-mailing nebyl obtěžující

a) Zvažte, jaké hodnoty sledujete u vašeho e-mailingu. Pokud tyto hodnoty jsou pod standardem trhu, pak se zamyslete, zda váš e-mailng není pro adresáty obtěžující. Dbejte, abyste měli co největší míru otevření vašich sdělení a frekventovaně komunikovali pouze s těmi, kteří komunikují s vámi. Ti, kteří chronicky neotevírají vaše e-maily, oslovte s jiným obsahem, který je více relevantní jejich preferencím, aktuálním potřebám či nákupnímu chování. Této skupině pak zasílejte jen jednou za delší dobu.

b) Plošné bombardování vaší databáze stylem všechno všem v co nejvyšší frekvenci zasílání snižuje kredibilitu vašich rozesílek u SPAM filtrů, obtěžuje většinu adresátů a znehodnocuje vaši značku. Uvědomte si, že při velké konkurenci ve vašem oboru a stejném plošném rozesílání stylem všechno všem jsou čím dál tím více adresáti imunní vůči jakýmkoliv obchodním sdělením.

Závěrem

Jak tedy správně využívat e-mailing

Dodržujte legislativu, držte se výše zmíněných doporučení, segmentujte databázi, tvořte obsah relevantní potřebám adresátů, testujte vzhled e-mailů, pracujte jen s aktivními a komunikujte jako lidé s lidmi. Vždy myslete na to, co si o vašem sdělení myslí adresát. To nakonec rozhoduje, zda budete úspěšní nebo ne.

O Seznam.cz Email

Seznam Email je nejnavštěvovanější a nejpoužívanější freemailovou službou na českém internetu. Počet spravovaných emailových schránek se již vyšplhal na více než 8 milionů aktivních e-mailových schránek a každý den registrujeme dalších 15 tisíc nových zájemců o naše služby.

O VIVmail, s.r.o.

VIVmail je přední poskytovatel inteligentního E-mail marketingu v ČR a SR. Společnost implementuje pokročilé technologie pro behaviorální marketing a organizuje největší E-mail marketing konferenci v Praze. Více na www.vivmail.cz.